Ο ναός της Αγίας Παρασκευής, χτισμένος το 1832, ήταν αρχικά τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική με μικρό τρούλλο. Λόγω κατάρρευσης των θόλων επιδιορθώθηκε ως ξυλόστεγος μονόχωρος ναός, με τους κίονες και πεσσούς των κλιτών να στηρίζουν την ξύλινη στέγη. Διατηρείται στο ναό ξύλινο τέμπλο και λίγες τοιχογραφίες από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.