«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων»

Το έργο «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων» υλοποιείται από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. O Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.

Παραδοτέα

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενότητες εργασίες:

 • Ψηφιοποίηση:
  • 20 Ιεροί Ναοί
  • 20 Τοιχογραφημένα σύνολα
  • 200 φορητές εικόνες
  • 30 ιερά σκεύη
  • 50 βιβλία
  • 5 χρυσοκέντητα άμφια
 • Τεκμηρίωση όλων των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων βάση διεθνών προτύπων.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ιστότοπου προβολής και δημοσιότητας του έργου με σκοπό τη διαδικτυακή προβολή του έργου της ψηφιοποίησης και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται περισσότερο ο ιδιαίτερος και εξωστρεφής χαρακτήρας της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.
 • Σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης της Εκκλησιαστικής Συλλογής της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασίας πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Collective Access. Το λογισμικό παραμετροποιήθηκε ανταποκρινόμενο στα ετερόκλητα στοιχεία που απαρτίζουν τη συλλογή όπως μνημεία, εκκλησιαστικά κειμήλια και μουσειακά εκθέματα.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη της προβολής της συλλογής online
 • Διαδραστικός χάρτης ψηφιακής περιήγησης με διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας, που προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ψηφιακού επισκέπτη.
 • Διαδραστικό χρονολόγιο: Μέσα από μία χρονογραμμή ο τελικός χρήστης μπορεί να δει τα επιλεγμένα μνημεία ή και αντικείμενα της συλλογής βάσει της χρονολογίας τους. Η εφαρμογή αποτελεί μια εναλλακτική αφηγηματική ξενάγηση σε εμβληματικούς ναούς. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει περισσότερες πληροφορίες, όπως πολυμεσικό υλικό ή να περιηγηθεί εικονικά σε επιλεγμένους χώρους που έχουν αποτυπωθεί σε πανόραμα 360ο, αλλά και να ανακαλύψει συνδέσεις με εκκλησιαστικά κειμήλια.
 • Εικονική Περιήγηση σε 20 Ιερούς Ναούς και στο Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Σκλίβανης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση 3 storytelling παραγωγών οι οποίες, παρουσιάζουν το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων
 • Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης και περιήγησης στους Ιερούς Ναούς της Μητρόπολης Ιωαννίνων και στο Κέντρο Προστασίας και Προβολής Ιστορίας και Τέχνης Ιωαννίνων. Μέσα από την εφαρμογή προβάλλονται όλες οι πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος με απλό, εύληπτο και ελκυστικό τρόπο συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας των χώρων. Η εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές (smartphones και tablet) ενεργοποιεί τη διάδραση με τον επισκέπτη και δημιουργείται η αίσθηση της συμμετοχής, ενώ παράλληλα προάγεται τόσο η μάθηση όσο και η ψυχαγωγία.

Συντελεστές

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
Nextcom

Φωτογράφιση:
Αθανάσιος Καρτσόγλου

Ψηφιοποίηση βιβλίων:
IID Digital Services

Οπτικοακουστικές παραγωγές:
Seagull Space

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών:
Tool ΕΠΕ

Μεταφράσεις:
STORYSPACES ΜΟΝ. ΙΚΕ