Ο πρώτος ναός του Αγίου Νικολάου χτίστηκε λίγο πριν το 1628, αλλά σύντομα κατεδαφίστηκε από τους μουσουλμάνους των Ιωαννίνων. Σε άγνωστο χρόνο ξαναχτίστηκε δεύτερος ναός που καταστράφηκε κατά την πολιορκία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1820-1822. Κατά τη δεκαετία του 1830 ο ευεργέτης Ν. Ζωσιμάς απέστειλε χρήματα για την ανέγερση νέου ναού. Κάποιες εργασίες ολοκληρώθηκαν μέχρι το 1839 και ο ναός ολοκληρώθηκε το 1840 με νέα δωρεά του ευεργέτη Γ. Χατζηκώστα. Ο ίδιος φρόντισε για την αποστολή και όλου του υπόλοιπου εξοπλισμού του ναού (εικόνες, σκεύη κλπ.) το 1841, έτος κατά το οποίο χρονολογείται και το τέμπλο. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που περιβάλλεται στις τρεις πλευρές από χαγιάτι, το οποίο διαθέτει όροφο σε όλο του το μήκος και αποτελεί τον γυναικωνίτη. Έχει την ιδιομορφία ότι η είσοδος στον όροφο-γυναικωνίτη γίνεται μόνο από το εξωτερικό και όχι από τον ίδιο τον ναό.