Ο ναός του Αγίου Νικολάου κτίστηκε το 1890 σε αντικατάσταση παλαιότερου ναού, από τον οποίον διατηρούνται ακόμα εικόνες και σκεύη. 

Αποτελεί τον ενοριακό ναό της Ζίτσας και πρόκειται για μια μεγάλη τρίκλιτη και ξυλόστεγη βασιλική, με πιόσχημο γυναικωνίτη στα δυτικά.