Ο ναός του Προφήτη Ηλία ανηγέρθη το 1914, ενώ μέχρι το 1919 που εγκαινιάστηκε είχε κατασκευαστεί και το τέμπλο με τις εικόνες του. Πρόκειται γα τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με γυναικωνίτη στα δυτικά και αποτελεί τον ενοριακό ναό του Περάτη. Διατηρούνται στο ναό εικόνες που μπορούν αν χρονολογηθούν στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και προέρχνται από τον προηγούμενο ναό.

Διατηρούνται στο ναό εικόνες που μπορούν αν χρονολογηθούν στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και προέρχνται από τον προηγούμενο ναό.