Η Μονή Παλιουρής φαίνεται να ιδρύθηκε αρχικά ως μετόχι της Μονής Προφήτη Ηλία Ζίτσας το 1690, ενώ το 1742 κατέστη αυτόνομη. Η Μονή καταστράφηκε από τον Αλή Πασά και ξαναχτίστηκς το 1796. Κατέρρευσε εν μέρει από σεισμό το 1813 και ανακαινίσηκε το 1833, οπότε και έγιναν οι τοιχογραφίες από τον ζωγράφο Θεοδόσιο Ζώη και τον γιο του Κωνσταντίνο από τα Ιωάννινα. Της ίδιας ή λίγο μεταγενέστερης εποχής είναι το τέμπλο και οι εικόνες του. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική που στεγάζεται με θόλους.