Το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τἐχνης Σκλίβανης ιδρύθηκε στο χώρο του παλαιού σχολείου, κτίσματος του 19ου αιώνα, για να συμπεριλάβει τα παλαιά κειμήλια, δηλαδή Εικόνες, Σκεύη, Άμφια και Βιβλία, που προέρχονται από όλους τους ναούς της Σκλίβανης.