Ο ναός του Αγίου Γεωργίου κτίστηκε πιθανότατα κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ενώ ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά το 1865, εποχή που μάλλον χρονολογείται το τέμπλο και οι εικόνες του, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στο εργαστήριο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Θεοδοσίου. Η διακόσμηση του ναού ολοκληρώθηκε με την τοιχογράφησή του το 1874 από τον ίδιο ζωγράφο. 
Πρόκειται για μονόχωρο θολοσκεπή ναό, που στεγάζεται με δύο ευρείς και τυφλούς τρούλλους που εδράζονται απευθείας στους εξωτερικούς τοίχους του ναού, με οκτάπλευρη στήριξη, ιδιαίτερης μορφής. Στα δυτικά του ναού έχει προστεθεί μεταγενέστερος νάρθηκας.