Στη θέση του σημερινού ναού προϋπήρχε ναός άγνωστης εποχής που καταστράφηκε κατά την πολιορκία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1820-1822. Ο σημερινός ναός ανηγέρθη με πρωτοβουλία του Νούσια (Ιωάννη) Χρυσού το 1843 και ολοκληρώθηκε το 1845, με την κατασκευή του τέμπλου και των εικόνων από τον ζωγράφο Θεοδόσιο Ζώη από τα Ιωάννινα και τον γιο του Κωνσταντίνο. 

Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που στα δυτικά είχε χαγιάτι, το οποίο κλείστηκε για να επεκταθεί ο ναός το 1910. Δίπλα στον ναό βρίσκεται και το παλαιότερο νεκροταφείο της πόλης των Ιωαννίνων.