Ο ναός του Αγίου Νικολάου κτίστηκε το 1834, μετά από την καταστροφή του προηγούμενου ναού κατά την επανάσταση του 1821. Πρόκειται για τρίκλιτη θολοσκεπή βασιλική με γυναικωνίτη στα δυτικά και αποτελεί τον ενοριακό ναό του Συρράκου. 

Όπως φανερώνουν οι χρονολογίες των δεσποτικών του εικόνων, ήδη το 1835 είχε ολοκληρωθεί και το τέμπλο, το οποίο ανακατασκευάστηκε το 1900.