Ο ναός του Γενεσίου της Θεοτόκου χτίστηκε το 1879, αντικαθιστώντας παλαιότερο ναό, πιθανόν το 17ου αιώνα, ο οποίος μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα φαίνεται ότι αποτελούσε καθολικό Μονής. Τμήματα του τέμπλου του παλαιού ναού έχουν ενσωματωθεί στο σημερινό τέμπλο. 

Πρόκειται για τρίκλιτη καμαροσκεπή βασιλική με γυναικωνίτη στα δυτικά που διατηρεί και τοιοχογραφίες του 1905. Αποτελεί τον ενοριακό ναό του Καλεντζίου.