Δεν είναι γνωστό πότε μπορεί να ιδρύθηκε ο αρχικός ναός της Περιβλέπτου, πάντως σίγουρα υπήρχε ναός σε αυτή τη θέση τουλάχιστον από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Ο ναός αυτός καταστράφηκε κατά την πολιορκία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1820-1822 και η ανέγερσή του εκ νέου έγινε κατά το διάστημα 1839-1841. 

Την ίδια εποχή χρονολογείται το τέμπλο και οι εικόνες του, ενώ το 1842 έγιναν τοιχογραφίες σε διάφορα σημεία του ναού από τον ζωγράφο Θεοδόσιο Ζώη από τα Ιωάννινα και τον γιο του Κωνσταντίνο, καθώς και από τον ζωγράφο Πέτρο Γεωργιάδη, πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική που στεγάζεται με θόλους, ενώ στο δυτικό τμήμα υπάρχει γυναικωνίτης.