Η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Ανθοχωρίου ιδρύθηκε κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα και ανακαινίστηκε κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Υπέστη μεγάλες καταστροφές από διερχόμενα στρατεύματα κατά την πολιορκία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1820-1822. Το καθολικό ανακαινίστηκε και τοιχογραφήθηκε το 1844 από άγνωστους ζωγράφους της εποχής. 

Πρόκειται για μονόχωρο θολοσκεπή ναό με τρούλλο και πλάγιους «χορούς», συνηθισμένο χαρκατηριστικό των μοναστηριακών καθολικών.

Πρόκειται για μονόχωρο θολοσκεπή ναό με τρούλλο και πλάγιους «χορούς», συνηθισμένο χαρκατηριστικό των μοναστηριακών καθολικών.