Η Μονή των Ασπραγγέλων φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί στις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ το καθολικό της ανακαινίστηκε το 1835, οπότε και τοιχογραφήθηκε από τον ζωγράφο Αναστάσιο Τσεπελοβίτη. Η Μονή υπέστη μεγάλη καταστροφή κατά τη διάρκεια της Κατοχής και έκτοτε ανακαινίστηκε πολλές φορές. 

Πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκεπή ναό με τρούλλο και πλάγιους χορούς. Στα δυτικά υπάρχει νάρθηκας, από όπου γίνεται και η είσοδος στον κυρίως ναό.